Адаптивна організаційна структура управління як чинник ефективного менеджменту організації

  • Людмила Назаренко Міжрегіональна академія управління персоналом
Ключові слова: організаційна структура управління, адаптивність, заклад освіти, менеджмент організації.

Анотація

У статті окреслено сутність адаптивної організаційної структури управління закладом освіти, виокремлено та схарактеризовано її властивості:  гнучкість як здатність своєчасно реагувати на зміну в уподобаннях замовників і споживачів освітніх послуг, технологічному забезпеченні освітнього процесу та враховувати контекст освітніх інновацій; адекватність управлінських рішень і дій щодо характеру ситуації на освітньому ринку; адаптивність як здатність оптимально пристосовуватися до змін, що відбуваються на ринку освітніх послуг; стійкість як здатність зберігати її модель за будь-яких умов чи негативних зовнішніх факторів і, за необхідності, вносити обґрунтовані функціональні зміни задля зміцнення адаптивності управлінських впливів. Автором обґрунтовано, що сутність адаптивної організаційної структури управління закладом освіти виявляється в комплексі управлінських дій, спрямованих на формування адаптивної та стійкої системи управління, здатної забезпечити його розвиток в умовах перманентних змін на освітньому ринку. Розглянуто організаційний, інформаційний та комунікаційний аспекти будови організаційної структури управління закладом освіти. Визначено перспективу подальших досліджень у сфері формування нової управлінської культури, необхідної для забезпечення  адаптивної організаційної структури управління закладом освіти.

Опубліковано
2022-06-13